Контакти

3950 с. Чупрене,
 Община Чупрене, обл. Видин
ул. “Асен Балкански”  № 55 
Тел.:09327/2580
Факс:09327/2402
е-mail:ob_chuprene@abv.bg

 

Телефони:

 

Председател Общински съвет
Богомил Станков   сл.тел.: 0886 25 07  56

 

Кмет
Ваньо Костин   сл.тел.: 0885 02 48 87

 

Секретар
Асен Джунински  сл.тел.: 0885 03 24 05

 

Директор Дирекция „Обща администрация“
Галина Каменова  сл.тел.: 0886 66 23 14

 

Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“
Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53

 

Главен счетоводител
Румяна Петрова   сл.тел.: 0885 24 26  44

 

Гл.специалист „Екология“ и „ОМП“
Георги Груев   сл.тел.: 0882 314 835

 

Гл.специалист  „Социална  Политика“
Корнелия Антова  сл.тел.: 0885 24 34 40

 

Гл.специалист  „Общинска собственост“
Тошко Петров   сл.тел.: 0885 24 28 38

 

Местни Данъци и Такси
Мирослав Сериожев  сл.тел.: 0885 25 55  69

 

Гл.специалист  „ГРАО“
Николай Миленков   сл.тел.: 0889 11 04 82

 

Дежурен Общински съвет за сигурност
телефон: 09327/ 2353
GSM: 0885 02 45 11