https://www.livechatalternative.com/

Контакти

3950 с. Чупрене,
 Община Чупрене, обл. Видин
ул. “Асен Балкански”  № 55 
Тел.:09327/2580
Факс:09327/2402
е-mail:[email protected]

 

Телефони:

 

Кмет
Анжело Добричов   сл.тел.: 0887 70 62 40
 
 
Зам.Кмет
Мария Тодорова сл.тел.: 0886 66 58 22
 
 
 
Председател Общински съвет
Иван Велков   сл.тел.: 0878 21 37 71
 
 
Секретар
Асен Джунински  сл.тел.: 0885 03 24 05
 

 

 
Инж.Галина Каменова  сл.тел.: 0886 66 23 14
 

 

Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“
Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53
 

 

Главен счетоводител
Румяна Петрова   сл.тел.: 0885 24 26  44
 

 

Гл.специалист „Екология“ и „ОМП“
Ева Иванова   сл.тел.: 0877 72 73 63
 

 

Гл.специалист  „Социална  Политика“
Корнелия Антова  сл.тел.: 0885 24 34 40
 

 

Специалист  „Общинска собственост“
Мирослав Савов   сл.тел.: 0896 31 05 62
 

 

Местни Данъци и Такси
Мирослав Серьожев  сл.тел.: 0885 25 55  69
 

 

Гл.специалист  „ГРАО“
Николай Миленков   сл.тел.: 0889 11 04 82
 
 

 

Дежурен Общински съвет за сигурност
телефон: 09327/ 2353
GSM: 0885 02 45 11
 
 
Управител Защитено жилище с.Чупрене и с.Долни Лом
Райна Горанова тел: 0886 28 91 40
 
Управител ЦНСТ Репляна и ЦНСТ Върбово
Николай Николов тел: 0889 00 41 37