Контакти

3950 с. Чупрене,
 Община Чупрене, обл. Видин
ул. “Асен Балкански”  № 55 
Тел.:09327/2580
Факс:09327/2402
е-mail:ob_chuprene@abv.bg

 

Телефони:

 

Председател Общински съвет
Богомил Станков   сл.тел.: 0886 25 07  56
 

 

Кмет
Ваньо Костин   сл.тел.: 0885 02 48 87
 

 

Секретар
Асен Джунински  сл.тел.: 0885 03 24 05
 

 

 
Инж.Галина Каменова  сл.тел.: 0886 66 23 14
 

 

Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“
Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53
 

 

Главен счетоводител
Румяна Петрова   сл.тел.: 0885 24 26  44
 

 

Гл.специалист „Екология“ и „ОМП“
Георги Груев   сл.тел.: 0882 314 835
 

 

Гл.специалист  „Социална  Политика“
Корнелия Антова  сл.тел.: 0885 24 34 40
 

 

Специалист  „Общинска собственост“
Вера Николова   сл.тел.: 0879 04 32 62
 

 

Местни Данъци и Такси
Мирослав Серьожев  сл.тел.: 0885 25 55  69
 

 

Гл.специалист  „ГРАО“
Николай Миленков   сл.тел.: 0889 11 04 82
 
 

 

Дежурен Общински съвет за сигурност
телефон: 09327/ 2353
GSM: 0885 02 45 11