https://www.livechatalternative.com/

На 29.05.2020 год. от 09.30 ч. в Големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автобус УАЗ 452 А, с регистрационен номер ВН 2074 ВН
  2. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автобус УАЗ 452 А, с регистрационен номер ВН 2074 ВН
  3. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автомобил ГАЗ-53, самосвал, с регистрационен номер ВН 2867
  4. Предложение откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – автомобил ГАЗ – 53, сметосъбирач, с регистрационен номер ВН 2317 ВН
  5. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост – лек автомобил Мерцедес Вито, с регистрационен номер ВН 0307 ВТ
  6. Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост РАФ 2203”, с регистрационен номер ВН 1537 ВА
  7. Предложение за бракуване на движима вещ – общинска собственост лек автомобил УАЗ 452 В, с регистрационен номер ВН 1023 ВН

8.Предложение за закупуване на GPS – системи за МПС и строителни машини, собственост на Община Чупрене

9.Предложение за преместване на паметник на загиналите във войните в местност ,,Крушие‘‘, намиращ се в двора на Младежки дом – Чупрене.

10.Предложение за демонтиране на дървеният навес, намиращ се на ул. ,,Асен Балкански“ №55 (площада на с. Чупрене).

11.Предложение за домуването на служебни автомобили на Община Чупрене в извънработно време.

12.Предложение за връщането на училищен автобус собственост на Община Чупрене, който е отдаден на Община Белоградчик без решение на общински съвет.

13.Предложение за спирането на училищните автобуси, собственост на община Чупрене, извършващи нерегламентиран транспорт по линиите: Чупрене – Белоградчик – Чупрене и Горни Лом – Чупрене – Горни Лом.

  1. Разни

 

 

     ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове