https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 год. на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 10.06.2020 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Стратегия общинска собственост 2019-2023

 

 

Публикувана на 27.05.2020 год.

Внесени предложения …. бр.