https://www.livechatalternative.com/

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г.

 

Zapoved rd-01-277 27.05.2020

Файлове