https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс във Военноморските сили

О   Б   Я   В   А

 

за   провеждане  на  конкурс  във Военноморските сили  за приемане  на  служба  в  доброволния резерв на лица, завършили средни  или  висши  училища, в страната  и  в  чужбина

 

ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В:

 

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914