https://www.livechatalternative.com/

Регистрация на лични стопанства

   На 05 Юни 2020г. /петък/ в заседателната зала на община Чупрене се проведе среща между общинската епизоотична комисия и кметските наместници за регистрация на лични стопанства.

Старши инспектор, отдел опазване на животните Галина Лилина, разясни необходимостта от изготвяне на опис за отглеждане на животни без идентификация.

Ще бъдат извършени проверки на всички лични стопанства.