https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД. КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2020 Г. В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕТО ОТ 14:00 ЧАСА

О   Б   Я   В   А

 

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140 АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2020 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ С.ЧУПРЕНЕ.

 

Информация общински дълг 2019 г.

Отчет капиталови разходи 2019 г.

Отчет на бюджета 2019 г.

Отчет на ОП 2019 г.

Отчет чужди средства 2019 г.

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ВЕЛКОВ