https://www.livechatalternative.com/

Съобщение-сигнали РИОСВ-Монтана

Поради зачестилите сигнали до РИОСВ – гр.Монтана за изхвърлени битови отпадъци в общ.Чупрене, над селото в близост до реката, са предприети съответните действия и е почистено.
Поставени са табели, забраняващи изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места.
Уважаеми жители на общ.Чупрене молим Ви да изхвърляте отпадъците на обозначените за това места!
Снимков материал е побликуван на facebook страницата на общ.Чупрене