https://www.livechatalternative.com/

ДОПЪЛНЕНИЕ към дневния ред на обявеното заседание на Общински съвет Чупрене за дата 26.06.2020 година

т.13.Предложение за създаване на самостоятелно звено за осигуряване дейността на Общински съвет Чупрене с включване в числеността на дейност „Общинска администрация „ при Община Чупрене длъжност та „Технически сътрудник” – 1 щатна бройка. За осигуряване на правна помощ и консултиране – 1 бр. по граждански договор.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:                             ИВАН ВЕЛКОВ