https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс за 222 (двеста двадесет и две) вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А

 

за  провеждане  на  конкурс  за  222  (двеста двадесет и две) вакантни  длъжности   във военни формирования от Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  СРОКА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА ДОКУМЕНТИ  В:

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25,

ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914