https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 20001 отдел 87“в“,“з“; отдел 88 „н“ в землището на с. Горни Лом

Заповед №243/10.07.2020г.

Договор

Условия за търг

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

 

Заповед №257 – назначаване на комисия за участие в търг в обект № 20001 

Протокол 1

Протокол 2

Заповед №260 за спечелен търг

Договор 1

Предавателно-приемателен протокол