https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс за: 8 (осем) вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А

 

за   провеждане  на  конкурс  за:  8  (осем)  вакантни  длъжности   в

Национален  военен  университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25,

ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914