https://www.livechatalternative.com/

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №274/24.08.2020г.

Договор

Условия за търг

Приложения 1

 

 

Файлове