https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А

 

за   провеждане  на  конкурс  за: 

167  (сто шестдесет и седем)  вакантни  длъжности   във  

военни формирования от състава на Съвместното

командване на силите /СКС/

за приемане на военна служба на лица, 

завършили граждански  средни  или висши  училища, в

страната  и  в  чужбина

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914