https://www.livechatalternative.com/

ОБС -заседание на 25.09.2020 год. от 09.30 часа

ОБЯВА

 

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 25.09.2020 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред:

 

  1.  Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с водещ партньор община Белоградчик.
  2. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020“, с проект “Разделно събиране и рециклиране на отпадъци – отговорност и грижа за по-чиста среда“, с водещ партньор община Видин.
  3. Разни

 

 

 

 

Заседанието на Общинският съвет е публично и ще се проведе в Големия салон на Читалище Чупрене.

Файлове