https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А

за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:

 

ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА

 

*в  Стационарната Комуникационна и информационна система – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите-02.10.2020г.

 

*в  Съвместното командване на силите – 167 (сто шестдесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г.

 

*в  Сухопътни войски – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г.

 

ъв  Военновъздушните сили – 216 (двеста и шестнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 30.10.2020г.

 

ЗА   ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ

 

*в Централно военно окръжие – 23 (двадесет и три) длъжности. Срок за подаване на документите – 30.10.2020г.

 

*във Военноморските сили – 47 (четиридесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 30.10.2020г.

 

*в Сухопътните войски – 1374 (хиляда триста седемдесет и четири) длъжности. Срок за подаване на документите – 30.10.2020г.

 

 

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

 

ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92

 

ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914