https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Кметът на община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и на е-mail: [email protected]  в срок до 17.11.2020 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

НАРЕДБА ОТГЛЕЖДАНЕ ЖИВОТНИ ЧУПРЕНЕ-2020

 

 

 

Публикувана на 03.11.2020 год.

Внесени предложения …… бр.