https://www.livechatalternative.com/

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА 

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

ЗА ВОЕННА СЛУЖБА

*във Военноморските сили – 30 (тридесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.01.2021г.

*във Висшето военноморско училище ”Н.Й.Вапцаров”-Варна – прием на курсанти за учебната 2021/2022 г. Срок за подаване на документите – 30.06.2021г.

*в Съвместното командване на специалните операции – 16 (шестнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 20.01.2021г.

*в Съвместното командване на специалните операции – 27 (двадесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 20.01.2021г.

 

ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

на български граждани освободени от военна служба,

без провеждане на конкурс

*във Военноморските сили – 29 (двадесет и девет) длъжности. Срок за подаване на документите – 29.10.2021г.

 

 

*във Военновъздушните сили – 115 (сто и петнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 29.10.2021г.

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914