https://www.livechatalternative.com/

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧУПРЕНЕ МАНДАТ 2011 – 2015 ГОДИНА

 

Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси,

данъчна политика и енергетика

 

                                                                                   Председател : Милчо Иванов Михайлов

                                                                                   Членове : 1.Мая Иванова Йолкичова

                                                                                                      2.Роза Симеонова Тодорова

 

 

 

Комисия по законност, обществен ред, административно

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ

 

 

                                                                             Председател : Георги Викторов Георгиев

                                                                             Членове : 1.Цветан Ангелов Николов

                                                                                                 2.Милчо Иванов Михайлов

 

 

 

Комисия по земеделие и гори, общинска собственост,

екология, евроинтеграция и еврофондове

 

                                                                             Председател : Цветан Ангелов Николов

                                                                             Членове : 1.Георги Любенов Георгиев

                                                                                                 2.Мария Цецкова Тодорова

 

 

 

Комисия по здравеопазване и  социални дейности,

образование, култура, спорт, турзъм и вероизповедание

 

                                                                           Председател :Антонина Алексиева Георгиева

                                                                          Членове : 1.Младен Любенов Младенов

                                                                                              2.Станимир Ангелов Дафинкичов