https://www.livechatalternative.com/

СПИСЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2011- 2015 год.

              

 

                   АНТОНИНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА

                   БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ                         

                   ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ            

                   ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ              

                   МАРИЯ ЦЕЦКОВА ТОДОРОВА             

                   МАЯ ИВАНОВА ЙОЛКИЧОВА                

                   МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ             

                   МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ         

                   РОЗА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА              

                   СТАНИМИР АНГЕЛОВ ДАФИНКИЧОВ   

                   ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ              

          

 

                   Имената на общинските съветници са подредени по азбучен ред.