https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на интегриран план за развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027г.

 

 

П О К А Н А

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2021-2027 г.

 

На основание чл. 20 от Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие приет с пмс № 183 от 04.08.2020 г.. изработен  по Закона за регионално развитие и „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО)за периода 2021 – 2027г.“ одобрени от министерство на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г.

Kмета на община Чупрене – Анжело Добричов, кани жителите на община Чупрене, и всички заинтересовани лица на

обществено обсъждане на интегриран план за развитие на община Чупрене за периода 2021 – 2027г.

на 24 март 2021 год.   от 10.00 часа. в интернет платформата ZOOM – на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/88218559306pwd=Z1VZNEE4WWRIMWQyUHZaVXpiY0pQUT09

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн поради епидемиологичната обстановка в страната.

Мнения, предложения и становищата ще се приемат в деловодството на община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до края на работния ден на 23.03.2021 год.

Приложенията са публикувани на интернет страницата на община  Чупрене.

ПИРО_Община_Чупрене 2021-2027

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на Община Чупрене