https://www.livechatalternative.com/

Електронен вестник за Община Чупрене

Месечен общински вестник, който се издава от община Чупрене
Вестника се издава в електронен вид във формат pdf
За да можете да го рагледате ще ви е нужен Adobe Acrobat Reader или неговата алтернатива Foxit Reader .

 

Брой 1/2017

 

 

 

Брой 1/2016

Брой 2/2016

Брой 3/2016

Брой 4/2016

Брой 5/2016

Брой 6/2016

Брой 7/2016

 

Брой 5/2012

Брой 4/2012

Брой 3/2012

Брой 2/2012

Брой 1/2012

Брой 1/2014

Брой 2/2014

Брой 3/2014

Брой 4/2014

Брой 5/2014

Брой 6/2014

Брой 7/2014

Брой 1/2015

Брой 2/2015

Брой 3/2015

Брой 4/2015

Брой 5/2015

Брой 6/2015

Брой 7/2015

Файлове