https://www.livechatalternative.com/

Културен календар 2021

 

 

ДАТА

 

 

СЪБИТИЕ

 

ИНИЦИАТИВА

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО С:

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

6 Януари Патрон на читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене Честване патронния празник на читалището с.Чупрене НЧ“Христо Ботев” с.Чупрене

Пенсионерски клуб

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

 

А.Мутафчийска

21 Януари Бабин ден   с.Долни Лом

с.Чупрене

с. Горни Лом

с.Средогрив

 

Читалища

Клуб на пенсионера

Н. Корейна

В. Рангеловска

С. Георгиева

А.Мутафчийска

1 февруари Народен празник “Трифон Зарезан” Зарязване на лозите. Конкурс за най-добър винопроизводител. награди с.Чупрене

с.Горни Лом

с.Долни Лом

с.Репляна

с.Средогрив

Община

Читалища

 

 

К. Антова

14 Февруари Вечер на любовната лирика Рецитал, песни с.Чупрене НЧ“Христо Ботев” с.Чупрене

Пенсионерски клуб

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

 

А.Мутафчийска

19 Февруари Годишнина от обесването на Васил Левски  

 

 

 

 

с.Горни Лом

с. Долни Лом

НЧ “Нов живот” с.Горни Лом

НЧ„Наука”

Училища

 

 

Й. Здравковска

 

Н. Корейна

Л. Гаргова

Б.Атанасова

1 Март Празник на мартеницата

Ден на самодееца

Раздаване на мартеници- посещение на Баба Марта  в детски заведения, училища. Селата Читалища К. Антова
3 Март Ден на освобождението Отбелязване деня на освобождението   Община

Читалища

 

Училища

Пенсионерски клуб

 

С. Големшинска

Д.Милошевска

 

Й.Здравковска

Н. Корейна

Е.Еленкова

К. Антова

 

А.Мутафчийска

8 Март Ден на жената Отбелязване деня на жената Читалища

 

Общината

Читалища

Пенсионерски клуб

Корнелия Антова

 

22 Март Ден на пролетта Карнавално шевствие и маскен бал

 

 

с.Горни Лом

 

 

 

 

с. Търговище

с. Долни Лом

с. Репляна

НЧ “Нов живот” с.Горни Лом

ОУ “Хр.Ботев” – Горни Лом

 

Читалища

Й. Здравковска

С.Георгиева

 

Л. Гаргова

 

 

 

1 април Ден на хумора Общински празник на хумора Читалища Общината

Пенсионерски клубове

К. Антова

 

 

А.Мутафчийска

1-2 май Народен празник “Великден” Изложба на великденски яйца и козунаци с.Горни Лом

 

 

 

 

с.Чупрене

 

 

 

с.Търговище

с.Долни Лом

с.Средогрив

 

НЧ “Нов живот” с.Горни Лом”

 

НЧ “Христо Ботев” с.Чупрене

Пенсионерски клуб

 

Читалище

Читалище

Читалище

Й.Здравковска

С.Георгиева

 

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

А.Мутафчийска

 

 

Й.Филиповска

Н. Корейна

Е.Еленкова

24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост Тържествена програма Училищата Читалища

Училища

 

К. Антова

Директори на училища

30 май 131 години черква „Възнесение Христово” Водосвет  

с.Средогрив

Кметство с.Средогрив

НЧ „Хр.Ботев 1927”

 

Е.Еленкова

1 юни Ден на детето Карнавал, рисунки на асфалт, състезания   Училища

Читалища

Детски градини

Директори на училища и детски градини

К. Антова

2 юни 145  години от гибелта на Христо Ботев и Ден на загиналите за свободата и независимостта на България Тържествен ритуал, полагане на венци и цветя Площада на с.Горни Лом Училище “Христо Ботев” с.Горни Лом

 

НЧ “Нов живот”-Г.Лом

Л. Гаргова

 

 

 

Й. Здравковска

С.Георгиева

1112 и 13 юни ХV Турлашки фолклорен събор “Када кум прасе и ти вречу” Фолклорен събор с.Чупрене НЧ “Христо Ботев” с.Чупрене

 

 

Община Чупрене

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

 

К. Антова

31.07-01.08 Празник на Горноломския  балкан и масово изкачване на вр.Миджур Музикално увеселение и изкачване на вр.Миджур Местността “Заставата” Община Чупрене

НЧ“Нов живот”-Г.Лом

К. Антова

 

Й. Здравковска

С.Георгиева

07-08 Август

Празник на Чупренския балкан Музикално увеселение.

Спортен празник

Местността “Бекинска шобърка” Община Чупрене

НЧ„Христо Ботев”-Чупрене

К. Антова

 

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

м. август Международен събор на прохода “Св. Никола”   Прохода св.Никола Община Чупрене

 

К. Антова
6 септември 136 години от съединението Тържествена програма с. Чупрене НЧ„Христо Ботев”-Чупрене

 

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

 

22 Септември Ден на независимостта Тържество на площада с.Горни Лом

 

с. Чупрене

Читалища

 

ОУ “Хр.Ботев”

 

Пенсионерски клуб

В. Рангеловска

Й.Здравковска

Л.Гаргова

 

А.Мутафчийска

1 Октомври Ден на възрастните хора   с. Чупрене

с. Долни Лом

Клубове на пенсионерите

 

Читалища

А.Мутафчийска
1 ноември Ден на народните будители   с.Чупрене

 

 

 

 

с.Горни Лом

 

 

с.Долни Лом

 

с. Средогрив

 

НЧ„Христо Ботев”-Чупрене

 

ОУ Чупрене

 

Читалище

ОУ Горни Лом

 

Читалище

 

Читалище

С. Големшинска

В. Рангеловска

Д.Милошевска

Б.Атанасова

 

Й.Здравковска

С.Георгиева

Л.Гаргова

Н.Корейна

 

Е.Еленкова

Декември – Януари Коледно-новогодишни празнични прояви Концерти, изложби, обредности и др.

Коледуване

  Читалища Корнелия Антова
целогодишно Културно сътрудничество с други организации.

Участие в програми и проекти.

Участие в общински, областни и национални събори.

   

 

 

 

Читалища

 

Корнелия Антова

 

 

целогодишно Културен афиш Публикации в медиите за културните събития