https://www.livechatalternative.com/

Обществени консултации

Във връзка с изготвен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Общински съвет Чупрене с.Чупрене ул.Асен Балкански № 55 , всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа или на електронен адрес: obs. [email protected], в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Общински съвет – Чупрене.

Приложения: Проект; Доклад и мотиви;

 

Лице за контакт: Иван Весков Велков – Председател Общински съвет Чупрене,

тел.: 0878 213 771

 

Отговорен служител: Иван Весков Велков
Email:  оbs.chuprene@abv.bg
Дата на откриване: 18.05.2021 г.
Дата на приключване:         17.06.2021 г.“

Файлове