https://www.livechatalternative.com/

Заповед 292

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021г. и във връзка с  чл.183, ал.3 от Изборния Кодекс

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

Местата за поставяне на агитационни материали:

 

Населено място Местонахождение
С. ЧУПРЕНЕ Автобусна спирка, срещу начало  на пътя за с. Върбово
С.ВЪРБОВО Подпорна стена бивше училище
С.ТЪРГОВИЩЕ Подпорна стена площад
С.ПРОТОПОПИНЦИ Автобусна спирка
С.РЕПЛЯНА Подпорна стена черква
С.ГОРНИ ЛОМ Района на „Чешма”
С.ДОЛНИ ЛОМ Ограда бивше гранично поделение
С.СРЕДОГРИВ Стара сграда кметство

 

Агитационните материали могат да се поставят и  на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.

Настоящата Заповед да се връчи на кметовете и кметските наместници на упоменатите населени места за сведение и  изпълнение.

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на община Чупрене