https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2021 г.

 

На основание чл. 30, ал. 8 и 9, чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с Решения на Общинска избирателна комисия Чупрене № 90/13.08.2021 г. относно прекратяване пълномощията на общински съветник и № 91/13.08.2021 г. относно обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене, Председателят на Общински съвет Чупрене свиква заседание на Общински съвет Чупрене за полагане на клетва от новоизбран общински съветник и подписване на клетвен лист, което ще се проведе на 31.08.2021 г. от 10.00 часа в Големия салон на Читалище с. Чупрене при спазване на въведените в страната мерки срещу разпространение на COVID-19.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене