https://www.livechatalternative.com/

Обява за получаване на хранителни продукти от БЧК

Хранителни продукти от БЧК получават лица и семействата подали заявления и получили право на отопление ПРЕЗ 2019 ГОДИНА!