https://www.livechatalternative.com/

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ”

‌‍ ‌‍ Община Чупрене кандидатства пред Фонд “Социална закрила” за отпускане на средства за оборудване и обзавеждане на следните социални услуги, предоставяни на територията на общината: ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства с. Долни Лом, ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства с. Върбово, ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Репляна и ЗЖ за лица с психични разстройства с. Чупрене.
‌‍‌‍  Частичното обновяване на  материалната база, ще спомогне за подобряване на качеството на живот на потребителите, настанени в социалните услуги и ще улесни работата на персонала по тяхното обслужване.
‌‍‌‍  ‌‎‌Общата стойност на договорът е в размер на 35 982,40 лв. (тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 40 ст.).
‌‍ ‌‍ Фонд «Социална закрила» предоставя сумата от 32 380,56 лв. с ДДС. Сумата от 3 597,84 лв. се изплаща от община Чупрене.
‏‌‍ ‌‍ Беше проведена процедура за избор на изпълнител по проекта. Предвиденото по проекта оборудване и обзавеждане се достави от фирма „ПИП Електроникс“  ЕООД гр. Русе и включва следните артикули: хладилници-фризери с ниша за студена вода, ел. печки с фурна с 4 котлона, съдомиялни машини, хладилници, кухненски роботи, микровълнови фурни, абсорбатори, бойлери, перални, сушилини,  пералня със сушилня комбинирана, кухненски столове, кухненски маси, пасатор, смесителни батерии, маса с термоплот.
‌‍ ‌‍ Доставчикът предостави Протокол за монтаж и пускане в експлоатация на оборудването, гаранционни карти  и инструкции за експлоатация на доставеното оборудване.