https://www.livechatalternative.com/

Информация за презентация на „Средносрочна стратегия за трансгранично културно взаимодействие Чупрене – Пирот 2014-2016 г.” и обсъждане на „Календар на културните събития на Община Чупрене за 2015 година”

Информация

 

Файлове