https://www.livechatalternative.com/

Обява за военна служба

О Б Я В А

 

ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба

(кадрова военна служба):

 

 

Сухопътните войски – 1 /една/ вакантна длъжност (офицерска). Срок за подаване на документи: 31.01.2022г.

Съвместното командване на силите – 2 /две/ длъжности (сержантски). Срок за подаване на документи: 25.01.2022г.

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292