https://www.livechatalternative.com/

Екопътеки в Чупрене

Село Чупрене е изходният пункт на 4 от десетте екопътеки в района на Общината. За всичките, крайният пункт са чудно красивите местности на 1300 м. надморска височина – “ Бекинска шобърка “ и “Мартинов Камък”. Там има и условия за неколкодневно пребиваване за туристи /около 40 – 50 легла/.

Близостта на ухаещите на смола и билки иглолистни гори, пъстроцветни поляни, непресъхващите изворчета и чешми с ледено студено кристална вода са прекрасно съчетание за отдих и преклонение пред всемогъщата природа!
Ако се снабдите със специално разрешително и опитен водач, все още в най-отдалечените и глухи части на иглолистната гора може да намерите следи или даже да видите загадъчната птица Глухар /Tetrao urogllos/. Тук е най-северното находище на този застрашен от изчезване представител на животинското царство.
През пролетта и лятото по пъстроцветните поляни пламтят огънчетата на такива редки растения като Планинският божур /Trollius europaeus/, Петровия кръст /Lilium jankae/ или Жълтата тинтява /Gentiana lutea/. Белите букетчета на Нарцисовидната сасънка
/Anemone narcissiflora/, също може да се видят по поляните край пътеките 3, 4 и 6.
След летен дъжд, когато въздуха е прозрачен, от върховете “Поповица” /1500м./ на изток може да се наблюдават и без бинокъл водите на Тихия Бял Дунав… /екопътека 2 и 4/. В същата посока, като застинали морски вълни се издигат и Карстовите хълмове “Гламите”. Ако ги доближите, на пръв поглед, те са голи и пусти, но тръгнете ли по екопътеки 9 и 10 ще видите, че са пълни с живот. Многобройните пещери също са интересен туристически обект, защото са богати, освен с пещерните си образувания и със следи от праисторически хора и животни.
Често над отвесните скали описва кръгове в небето Скалният орел, по скалните ниши синеят цветчетата на Сръбската рамонда /Ramonda serbica/.
Единственото растение по този край, което притежава тайната на възкръсването! Поставено в подходяща среда след цяла година в хербария то се съживява!

По-късно римляните са използвали високите места за наблюдателници и стражеви съоражения. Така, гламите са рядко съчетание на природни и исторически забележителности.