https://www.livechatalternative.com/

Община Чупрене домакин на международен проект по Еразъм +

На 3.11.2021 г. бе проведена среща в рамките на проект финансиран по програма Еразъм +, на НПО Български Младежки Форум “EMPOWERING RURAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP – RAISING TOMORROWS LEADERS, TODAY!” (ERYE). Участниците от 9 държави посетиха община Чупрене и се срещнаха с кмета г-н АнжелоДобричов. Той представи текущото икономическо състояние на общината, развитието на местния бизнес, както и сътрудничеството с местни предприемачи. Представена бе и визията на общината за подпомагане на млади предприемачи. Обсъдиха се и плановете на общината за бъдещи инвестиции в различни сфери и допълнително стимулиране на интереса на чуждестранни инвеститори. Информация за местните природни и културни забележителности, както и потенциала в сферата на туризма бе също сред темите на срещата.

Участниците в проекта имаха възможност да зададат своите въпроси, свързани с младежката безработица в региона и развитието на младежко предприемачество. Те споделиха добри практики от своите държави. По време на дискусията бяха обсъдени и възможности за международни партньорства с община Чупрене. Участниците също така имаха възможност да се срещнат с млади хора, които работят в общината и да научат повече за тяхната професионална реализация и възможностите за развитие за младите хора в селските райони.