https://www.livechatalternative.com/

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Чупрене, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Мнения и предложения могат да бъдат направени на email: [email protected],  подавани в писмен вид в Общинска администрация Чупрене или на следните телефони: 09327 2580 и 0885 243440.

 

С уважение,

Анжело Добричов

Кмет на Община Чупрене