https://www.livechatalternative.com/

Учители от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ завършиха успешно обучителен курс в Истанбул

В рамките на проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+”, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196 четирима учители от ОУ „Акад. Михаил Димитров“, с. Чупрене участваха в обучителен курс „Многообразието в класната стая: Приобщаващо преподаване за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията“ в гр. Истанбул, Турция. Обучителният курс, който се реализира в периода 31.01.-05.02.2023 г., се състоеше от панели с теоретична и практическа част, засягащи надграждането на компетенциите на учителите в сферата на инклузивното образование и превенция на дискриминацията в клас. Мултикултурният подход, разбирането на различните култури, междукултурната комуникация бяха сред представените средства за създаване на толерантна и недискриминационна среда за учениците.

Партньорът „Девам“ организира две посещения в училища, които представляваха пример за обучение в мултикултурна среда. В частният колеж „Севинч“ бяха споделени добрите практики в сферата на приобщаващото образование, в образователната система и тенденциите в училищното образование в Турция. Учителите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ посетиха и българското Неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ към Генералното консулство на Р. България в гр. Истанбул. Те наблюдаваха част от протичането на часовете и се запознаха със свои колеги учители, от които научиха повече за основните образователни дейности на училището и методиката на преподаване в мултикултурна среда.

В резултат от успешно преминатия обучителен курс, учителите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ получиха сертификати от обучителния център „Девам“.