https://www.livechatalternative.com/

Съобщение за сътрудничество в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, община Чупрене информира всички, които имат желание и възможност да сътрудничат в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета могат за подадат заявление за участие в Центъра за административно обслужване на община Чупрене, на адрес: с. Чупрене 3950, ул. „Асен Балкански“ №55, тел. 09327/2580, ел. поща: [email protected]

За повече информация телефон за връзка: 09327/2580