https://www.livechatalternative.com/

Г-н Анжело Добричов представи общинските политики за здравословен начин на живот пред младежи от 7 държави

В периода 1-9 март 2023 г. на територията на община Чупрене се проведе младежки проект по програма „Еразъм+“, чиято основна цел е да подобри здравословния начин на живот и благосъстоянието на младите хора чрез повишаване на осведомеността за ползите от физическите упражнения, здравословното хранене, придобиване на умения за подобряване на психофизическото здраве. Проектът “Healthy and Strong” (№ 2021-1-BG01-KA152-YOU-000009698) на сдружение Български Младежки Форум обедини 35 младежи от 7 държави: България, Румъния, Молдова, Украйна, Сърбия, Турция и Република Северна Македония. В рамките на дейностите по проекта на 7 март участниците посетиха кмета на община Чупрене г-н Анжело Добричов. Той представи политиките на общината за промотирането на здравословния начин на живот и реализираните проекти в тази посока. Освен изградените спортни съоръжения на открито и закрито, кметът сподели и вижданията на общината във връзка с популяризирането на възможностите за спорт и екологичен туризъм. На територията на общината се намира биосферен резерват, като териториите около него предлагат множество възможности за практикуване на здравословни практики, включително събирането на лечебни растения. В рамките на последвала дискусия, участниците споделиха добри практики от своите държави и отправиха покана за бъдещо сътрудничество.