https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.09.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №56 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.09.2023г. от 10.30 часа в Читалище „Христо Ботев” с.Чупрене.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

  1. Приемане на бюджета на община Чупрене за 2023 година
  2. Изменение на решение №277 взето с протокол № 49/31.03.2023 г. на ОбС Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 80 „з”, 81 „к”.
  3. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 29.09.2023г.от  09,30 часа в кабинета на Председателя на Обс.

 

 

 

 

 

С уважение:

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене