https://www.livechatalternative.com/

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги и интегрирани здравно-социални услуги

2. Предложение за национална карта на социалните услуги

Файлове