https://www.livechatalternative.com/

Обучение на педагозите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“ с. Чупрене

 

С голямо удоволствие бихме искали да ви представим основните елементи от последното вътрешно обучение на педагозите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“. Това обучение се осъществи благодарение на проекта „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+“, под номер 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196, и включи участието на нашите учители в международен обучителен център „Девам“ в гр. Истанбул, Турция.

Обучението се фокусираше върху ключовите аспекти на приобщаващото образование, междукултурната интеграция и превенцията на дискриминацията, научени в хода на преминатото обучение в международния обучителен център „Девам“ в гр. Истанбул, Турция. Учителите ни имаха възможността да наблюдават и приложат новаторски подходи и методи за преподаване, които не само подобряват образователния процес, но и подкрепят всички ученици, независимо от техния културен или социален произход.

Важно е да подчертаем, че обучението в „Девам“ се оказа едно вдъхновяващо и обогатяващо преживяване за нашите учители, които сега са заредени с нови знания и идеи. Тези знания не са само за тях, но са и за нашите ученици и образователната общност в цялост. Обучението им беше стъпка към създаване на образователна среда, която насърчава разнообразието и толерантността и подкрепя нашата мисия за развитие на младите хора като активни граждани и членове на глобалната образователна общност.

С увереност вървим към бъдещето, с обогатени знания и с нови възможности за усъвършенстване на образователния процес в ОУ „Акад. Михаил Димитров“. Благодарим ви за вашата преданост и страст към образованието и вярваме, че обучението в „Девам“ ще бъде източник на вдъхновение за всички нас.

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ