https://www.livechatalternative.com/

Директорът г-н Захарин Захариев и педагогическия състав на ОУ „Акад. Михаил Димитров“, проведоха събитие за представяне на резултатите и добрите практики от реализацията на проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм +”

Директорът г-н Захарин Захариев и педагогическия състав на ОУ „Акад. Михаил Димитров“ представиха пред обществеността в нашата община резултатите и добрите практики от изпълнението на проекта „Успешни означава подготвени“ с идентификационен № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196, реализиран със средства от Европейския съюз по програма „Еразъм +“. Представянето се проведе на 28.06.2023 г. и представляваше значителен момент в образователната общност на училището и съседните ни общини, понеже подчерта важността на мултиплицирането на ценния опит и знание, придобити чрез проекта.
Проектът „Успешни означава подготвени“ имаше за цел да подобри образователния процес в училището като насърчи приобщаващото образование, справянето с предразсъдъците, дискриминацията в клас, насърчаването на толерантността и разбирателството. Училите от ОУ „Акад. Михаил Димитров“, които взеха участие в обучението в Турция, придобиха незаменим набор от умения и знания в областта на приобщаващото образование, който споделиха с гостите уважили събитието лично.
По време на събитието бе представено в детайли какво са научили учителите и как добрите практики могат да бъде ефективно споделяни с колегите им от нашата община, а така също и с гостите ни от гр. Белоградчик и село Ружинци. Вярваме, че обменът на идеи и успешни практики между учителите от различните училища и региони може да допринесе за подобряване на образователния процес и да създаде по-толерантна и разнообразна среда, която насърчава учениците да развиват своя потенциал в пълнота.