Втори северозападен ловен събор

Място на провеждане: площад село Чупрене