https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в с. Чупрене

 

 

Обществено обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в с. Чупрене

 

Обществено обсъждане за гражданите на община Чупрене на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ ще се проведе в залата на община Чупрене, с. Чупрене на 09 февруари 2024 година, петък, от 10,30 до 11,30 ч.

Концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община. По-голямата част от проектните дейности ще се изпълняват на територията на община Белоградчик, но с реализацията им ще се изгради  функционална зона с. Чупрене – гр. Белоградчик – с. Дъбравка /скален масив Збегове“/ – с. Салаш /антична, римска пътна станция в местността „Анище“/ – с. Рабиша – /пещера „Магура“ и Рабишкото езеро/. Ще се създаде интегриран туристически продукт между общините Белоградчик и Чупрене, в които почти 60% от населението е заето в туристическия сектор.

Дейностите в концепцията, които ще се реализират на територията на община Чупрене са: Облагородяване на пещера в с. Долни Лом; Реновиране на посетителски, информационен център в с. Долни Лом; Облагородяване на екопътеки за пешеходен и велосипеден туризъм; Интерактивно представяне на забележителностите.

 

Линк към презентация на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“: http://bit.ly/3SFg3DZ

 

Онлайн анкета за „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“: https://bit.ly/42gVO3P

 

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Видин/Звено за публични консултации към РСР на СЗР, но не по-късно от три дни след общественото обсъждане: [email protected]

 

Файлове