https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.02.2024г.

Материали-за-заседане-на-ОбС

Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г.

ГОРНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО

ВЪРБОВО-ИНДИВИДУАЛНО ново

ДОЛНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО

ПРОТОПОПИНЦИ-ИНДИВИДУАЛНО ново

РЕПЛЯНА-ИНДИВИДУАЛНО

СРЕДОГРИВ-ИНДИВИДУАЛНО ТЪРГОВИЩЕ-ИНДИВИДУАЛНО ново

ЧУПРЕНЕ-ИНДИВИДУАЛНО

Годишен план за паша имоти за общо ползване 2024г.

ВЪРБОВО-ОБЩО

ГОРНИ ЛОМ-ОБЩО

ДОЛНИ ЛОМ-ОБЩО

ПРОТОПОПИНЦИ-ОБЩО

РЕПЛЯНА-ОБЩО

СРЕДОГРИВ-ОБЩО

ТЪРГОВИЩЕ-ОБЩО

ЧУПРЕНЕ-ОБЩО