https://www.livechatalternative.com/

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧУПРЕНЕ МАНДАТ 2015 – 2019 год.

 

1. Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси,

данъчна политика и енергетика

 

     Председател : Мая Иванова Йолкичова

     Член: Людмила Николова Борисова

     Член: Георги Емилов Антов

 

 

 

2. Комисия по законност, обществен ред, административно

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ

 

     Председател : Иван Антов Луков

     Член: Цветан Ангелов Николов

     Член: Илиян Георгиев Тонин

 

               

 

3. Комисия по земеделие и гори, общинска собственост,

екология, евроинтеграция и еврофондове

 

 

     Председател : Цветан Ангелов Николов

     Член: Георги Любенов Георгиев

      Член: Мария Цецкова Тодорова

 

 

 

4. Комисия по здравеопазване и  социални дейности,

образование, култура, спорт, турзъм и вероизповедание

 

 

    Председател :  Людмила Николова Борисова

    Член: Велислава Миленова Вълчинова

    Член: Анжело Цветанов Добричов