https://www.livechatalternative.com/

публично обсъждане на „Общ устройствен план за първи етап на Туристическа и ски зона „Миджур” – Община Чупрене”

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс:09327/2402

e-mail:[email protected]   http://os.chuprene.net

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, Община Чупрене обявява публично обсъждане на „Общ устройствен план за първи етап на Туристическа и ски зона „Миджур” – Община Чупрене” на 11.01.2016 г. от 11 ч. в Заседетелната зала на Община Чупрене – с.Чупрене обл.Видин, ул ”Асен Балкански” №55.

 

 

09.12.2015 г.                                                                         от Община Чупрене