https://www.livechatalternative.com/

Община Чупрене спечели финансиране на обект за 2016 г. по Проект „Красива България”

 

В началото на месец март Община Чупрене сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика. Предметът на това споразумение е финансиране на дейностите за реализация на одобренияс Решение №1/25.02.2016г. на Управителния съвет на Прект „Красива България”обект помярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”: Енергоефективни мерки сграда кметство с.Долни Лом, находящ се наул.”Миджур”№1,  ПИ 107, кв.33 по плана на с.Долни Лом.

Дейностите за реализация на обекта ще се изпълнят през лятото на настоящата година. В изпълнението ще се включат няколко регистрирани безработни от общината.

Общият бюджет за горецитирания обекте в размер на 65 897 лева, в т.ч. 32 290лева финансиране от МТСП и 33 607лева съфинансиране от общината.

Ще бъдат изпълнени следните видове строително ремонтни работи:

Подмяна на дограмата на кметството, топлоизолация на сградата, включваща външна топлоизолация, шпакловка, грунд и минерална мазилка, вътрешна топлоизолация таван с минерална вата, ремонт на покрива, подмяна на олуци и водосточни тръби, вътрешно боядисване на всички стаи на кметството и др.

С реализирането на обекта ще приключи ремонта на всички кметства в общината.