https://www.livechatalternative.com/

ЗАПОВЕД № 217 /23.05.2024 г. за откриване на търг Обект №2/24 отдел 81 подотдел „к“- повторен

Заповед №252 за прекратявене на търг

Протокол от проведен търг 81 к 10.06