https://www.livechatalternative.com/

Часът на Земята 2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

      Община Чупрене ще се включи в осмото поредно издание на глобалната инициатива Часа на Земята, която ще се проведе на 19 март  2016г. събота, от 20:30 до 21:30 часа. Часът на Земята  е световна инициатива, привличаща вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и им дава възможност да заемат активна  позоция за решеването им.