https://www.livechatalternative.com/

База за ловен туризъм

Намира в местността „Бела вода” в Чупренеския балкан и е собственост на ДДС „Миджур”. Базата разполага 15 легла и предлага отлични условия на любителите на ловния туризъм.

Тел. 09327 2430; e-mail:[email protected]