https://www.livechatalternative.com/

Първи модул от начален курс по пейзажна фотография на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. По пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед към природата на община Чупрене”

 

В заседателната зала на община Чупренена 22 и 23 ноември 2016 год. се организира първия модул от начален курс по пейзажна фотография  на млади ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене. Обучението е една от основните дейности по пилотен проект „Фотографията – един по-различен поглед  към природата на община Чупрене”, изпълняван от община Чупренепо договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца,  в рамките на проект "Rural DEAR Agenda – EYD 2015" (План за Обучение за Развитие в селските райони  и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия – GD DevCo по Програма  EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

Обучителният курс беше проведен от „АРТ- ФОТО – ПЛЮС” ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON” и 2 бр.дигитални ловни камери (фотокапани). Лектор и обучител на младите ловци беше  г-н Васко Врачовски- професионален фотограф с дългогодишен опит и доказани умения в областта на фотографията.

През първият ден бяха изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците в курса бяха запознати с теоретичните основи и историята на фотографията като изкуство, устройство и работа с фотоапарати, като им бяха дадени и насоки за правилно снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория ден младите ловци излязоха на терен сред природата на община Чупрене, където направиха серия от фотографии с новозакупените фотоапарти и с професионални апарати, осигурени от фирмата-обучител.

В края на месец декември 2016 година предстои да се проведе и вторият обучителен модул, в който освен млади ловци ще бъдат включени и членовете на детско-юношески клуб „Млад природозащтник”. Клубът е сформиран от деца на възраст 8-15 г. със засилен интерес към природата и фотографията, а дейността му се развива по патронажа на ЛРС „Миджур”. В този обучителен модул младите хора от община Чупрене ще се запознаят със задължителните правила във фото композицията и ще бъдат обучени в постобработката на фотосите. Отново ще се извършат и практически занимания на терен.

Проектните дейности са насочени и управлявани от основните принципи за добри практики за обучение в сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и развитие.С провеждането на въвеждащо обучение по пейзажна фотография ще се постигне основната цел на проекта – разпространение на нови знания и умения към групи от  млади хора от община Чупрене, които ще могат да  участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности. Така ще се създадат реални възможностиза повишаване на интереса към общината като желана туристическа дестинацияи ще се повиши жизненият стандарт на жителите й.